հանուն կենդանի ժողովրդավարության և խորհրդարանական ավանդույթների
für eine lebendige Demokratie und Parlamentarismus


Միջազգային
խորհրդարանական կրթաթոշակ
Internationales Parlamentsstipendium


Հայաստանի շրջանավարտների միություն
IPS Alumniverein Armenien

ARM | GER


Մեր մասին

Միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ (ՄԽԿ) ծրագրի Հայաստանի շրջանավարտների միությունը ստեղծվել է 2008 թվականին։ Այն միավորում է բոլոր նախկին կրթաթոշակակիրներին և նպատակ ունի հասարակական հիմունքներով և ծրագրային շրջանակներում մասնակցել Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների ու քաղաքացիական հասարակության կայացման գործին։
ՄԽԿ շրջանավարտների միության կարևորագույն նպատակներից են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական ավանդույթների ամրապնդումն ու Հայաստանի միջազգային ներգրավվածության խորացումը

Արժեքներ
ՄԽԿ շրջանավարտների միության արժեքային հենասյուներն են հանդիսանում ժողովրդավարությունը, մարդու ազատությունն ու հասարակական համերաշխությունը։

Կենդանի ժողովրդավարություն Հայաստանում
ՄԽԿ շրջանավարտների միության նախաձեռնությունները միտված են Հայաստանում կենդանի ժողովրդավարության խթանմանը։ Միությունն իր գործունեությունն ու ծրագրերը կառուցում է բազմակարծության, կոնսենսուսի և շարունակականության սկզբունքների հիման վրա։

Համագործակցություն
ՄԽԿ միությունը նախաձեռնություններ է իրականացնում պետական հաստատությունների և հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Բացի այդ, միությունը համագործակցում է ուսանողների, մտավորականների ու քաղաքական խմբերի հետ։